Artikel is getagged als:

USA

Hoewel de meeste commentatoren in de Verenigde Staten het over ‘government 2.0’ hebben, heten de beleidsplannen van de Amerikaanse overheid op 2.0-gebied ‘open government’. Die plannen moeten de overheidsorganisaties aanzetten tot meer  ‘transparancy, participation and collaboration’. Twee weken terug schreef ik over overheid 2.0 in Australië, vandaag de stand van zaken in de VS.

[klik om verder te lezen…]

{ 0 reacties }

Op 1 april kwamen de heroverwegingsrapporten uit van twintig ambtelijke werkgroepen die zich hadden gebogen over kostenbesparende maatregelen voor de overheid. Hoewel in de rapporten diverse aanknopingspunten te vinden zijn voor besparingen met web 2.0 en Het Nieuwe Werken (zie de blog hierover), zijn belangrijke kansen onderbelicht gebleven. In deze blog geven we vijf concrete kansen voor kostenbesparing bij de overheid.

[klik om verder te lezen…]

{ 5 reacties }

Open Data als instrument om te komen tot een meer open overheid zit in de lift. Met name in de angelsaksische landen zijn er veel open data-initiatieven waarvan data.gov (USA) en data.gov.uk (UK) de bekendste zijn.  Ook is er de roep voor een Nederlandse variant. Maar wat moeten we met een verzameling data-sets? Wat kan de  gemiddelde burger hiermee? Hoe kunnen we de functionaliteit beter ontsluiten? Hoe kunnen we beter aansluiten bij de informatiebehoefte van de maatschappij? Om hier beter zicht op te krijgen moeten we de bekende aanpakken even nader onderzoeken.

[klik om verder te lezen…]

{ 7 reacties }

Vorige week opende de site data.gov.uk zijn deuren. Via die internetpagina maakt de Britse overheid zo’n 3000 informatiebronnen en databanken voor hergebruik beschikbaar aan de buitenwereld. Daarmee volgt Groot-Brittannië het voorbeeld van de Verenigde Staten (data.gov) en Australië (data.australia.gov.au). Waar blijft data.gov.nl?

[klik om verder te lezen…]

{ 21 reacties }

Het weblog van Ambtenaar 2.0 gaat de komende dagen op een lager pitje: er zullen wat minder nieuwe blogs verschijnen. Uiteraard kun je wel nog steeds reageren en discussiëren. En ook op de netwerksite gaan de blogs en discussies door. Voor wie tussen Kerst en Oud & Nieuw echter wat inspiratie op wil doen over overheid 2.0 staan hieronder enkele filmpjes: een interview met Beth Noveck (USA) en een speech van Kate Lundy (Australië). President Obama verzorgt de inleiding. En daarmee wenst Ambtenaar 2.0 iedereen fijne feestdagen en goed begin van 2010.

[klik om verder te lezen…]

{ 1 reactie }

Dit is het afsluitende deel van mijn poging om overheid 2.0 concreter te maken in een aantal actiepunten voor overheidsorganisaties. Zoals er de werkprincipes voor de ambtenaren 2.0 zijn, zo zijn dit de werkprincipes voor organisatie 2.0. De volgende vier delen zijn tot op heden verschenen:

Dit is deel vijf, over een strategie voor overheid 2.0 en een oproep om hierin een voorbeeld te nemen aan de Verenigde Staten en Australië.

[klik om verder te lezen…]

{ 2 reacties }

Mark Drapeau is onderzoeker bij de universiteit van het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD) en blogt regelmatig over web 2.0 en de overheid. Samen met collega Linton Wells II heeft hij het rapport Social Software and National Security: An Initial Net Assessment geschreven. Het rapport gaat eerst in op de theorie en vervolgens op de praktijk (en belemmeringen) van overheidsorganisaties. Er worden veel voorbeelden aangedragen van overheid 2.0, maar ook van de inzet van sociale media in conflictgebieden (bijv. Georgië, Mumbai, Moldavië). Het rapport eindigt met tien aanbevelingen en zes randvoorwaarden.

[klik om verder te lezen…]

{ 5 reacties }

Al vaker brak ik een lans voor een brede implementatie van het open data binnen overheden (Open Overheid). Als overheidsorganisaties zich meer richten op het ruw aanbieden van informatie op internet, in plaats van het willen onderhouden van websites via complexe contentmanagementsystemen, ontstaan diverse kansen voor betere informatievoorziening aan burgers. Met Open Overheid bouwen andere, vaak commerciële, organisaties dan de overheid betere websites dan de overheid zelf kan (laten bouwen). Een simpel en effectief concept. Ook de veelgeprezen overheidswebsite Recovery.gov moet in de VS inmiddels zijn meerdere erkennen in het particuliere initiatief Recovery.org. [klik om verder te lezen…]

{ 4 reacties }

Barack Obama is door zijn verkiezingscampagne het schoolvoorbeeld geworden van hoe je web 2.0 kunt inzetten om mensen te betrekken bij je campagne. Nog voor zijn inwijding heeft Obama weer een nieuw initiatief ingewijd, namelijk change.gov.  Maar een campagne 2.0 is nog geen overheid 2.0. Obama wil duidelijk stappen maken, maar hij loopt tegen verschillende praktische problemen aan. Leerzaam voor ons om te volgen!

[klik om verder te lezen…]

{ 11 reacties }

Op dit moment is de Web 2.0 Expo gaande in San Francisco. Een groot evenement waar de nieuwste ontwikkelingen te zien zijn en laatste snufjes. En daar zijn ook leden van Ambtenaar 2.0 te vinden. André, Manfred en Mark hebben afgesproken verslag te doen vanaf de expo via Twitter:
[klik om verder te lezen…]

{ 2 reacties }

Met enige jaloezie kijken wij in Nederland naar ontwikkelingen in Groot-Brittannie en de Verenigde Staten. Waar wij in Nederland uitblinken in praten over mentaliteitsveranderingen die nodig zijn, pakken ze in deze voorbeeldlanden de koe gewoon bij de hoorns. Het web is programmeerbaar, bij deze een voorbeeld van hoe een gemeente dat aan zou kunnen pakken.

[klik om verder te lezen…]

{ 14 reacties }

De hoeveelheid belasting die een Amerikaan betaalt is lager dan wij gewend zijn, toch is hij misschien wel meer dan de gemiddelde Europeaan geïnteresseerd waaraan de overheid dit spendeert. Zeker met het gegroeide wantrouwen wegens de kredietcrisis is de behoefte aan informatie groot. De nieuwe regering van Obama speelt daarop in. Een mooi voorbeeld van Open Overheid. [klik om verder te lezen…]

{ 2 reacties }