Open Data: hoe nu verder?

door Monique Roosen op 11 februari 2010

in Open Overheid,Overheid 2.0

Open Data als instrument om te komen tot een meer open overheid zit in de lift. Met name in de angelsaksische landen zijn er veel open data-initiatieven waarvan data.gov (USA) en data.gov.uk (UK) de bekendste zijn.  Ook is er de roep voor een Nederlandse variant. Maar wat moeten we met een verzameling data-sets? Wat kan de  gemiddelde burger hiermee? Hoe kunnen we de functionaliteit beter ontsluiten? Hoe kunnen we beter aansluiten bij de informatiebehoefte van de maatschappij? Om hier beter zicht op te krijgen moeten we de bekende aanpakken even nader onderzoeken.

Vergelijking tussen data.gov en data.gov.uk

data.gov.uk

data.gov

Het overzicht waarin de Amerikaans en de Britse aanpak met elkaar worden vergeleken zou een eerste opmaat naar de volgende stap in de ontwikkeling en aanbieding van open data kunnen zijn.  Bij de ontwikkeling van data.gov.nl is hiermee al rekening gehouden. De vergelijking even op ‘n rijtje:

  1. data.gov is ontwikkeld vanuit informatiseringsperspectief (de organisatie insteek is zichtbaar) en data.gov.uk vanuit technisch perspectief met de guru Tim Berners-Lee (de bedenker van het world wide web!) als adviseur. Voor beide uitgangspunten valt wat te zeggen;
  2. Op dit moment is het aanbod van data op data.gov.uk gevarieerder en is de manier waarop de data wordt aangeboden gemakkelijker voor ontwikkelaars.  (Plus voor data.gov.uk. Let op: het is een momentopname);
  3. Er is  ‘n rating beschikbaar voor data-sets op data.gov die erg handig is. Zo kun je actualiteit/betrouwbaarheid aangeven. In data.gov.uk ontbreekt dat momenteel. (Plus voor data.gov);
  4. Qua ontwerp lijkt data.gov.uk bruikbaarder. Browsing op basis van tags is een algemeen gebruik binnen 2.0-communities. (Een duidelijke plus voor data.gov.uk);
  5. Binnen data.gov.uk is er veel aandacht voor de toepassingen. In data.gov gebeurt dit nauwelijks. (Wederom een duidelijke plus voor data.gov.uk).

Juist dit laatste punt is in mijn ogen de belangrijkste kritische succesfactor voor beschikbaar stellen van open data.

Toepassingen

De uitgangspunten voor de Amerikaanse (data.gov) en Britse (data.gov.uk) aanpak zijn duidelijk verschillend. Het uitgangspunt van data.gov is het aanbieden van de ruwe data-sets (hoe meer des te beter). Binnen data.gov kun je wel nieuwe data-sets aanvragen (via ‘n standaardformulier) maar de gemiddelde burger heeft ‘n informatiebehoefte en niet zozeer data-behoefte. Zonder goede toepassingen (bv. mash-ups) heb je niets aan data sets.

De Britse variant gaat verder en heeft ook veel oog voor de toepassingen. Ontwikkelaars worden uitgenodigd om diverse toepassingen te laten zien.

Toepassingen data.gov.uk

Iedereen kan ideëen indienen voor nieuwe toepassingen:

Indienen ideëen binnen data.gov.uk

Indienen ideëen binnen data.gov.uk

Er is ‘n forum waar allerlei discussies plaatsvinden waaronder een groep die ontwikkelaars en vragers (vraag & aanbod) bij elkaar brengt onder de noemer ‘Team Building’.

datagov_uk_forum

Marktplaats vraag & aanbod binnen data.gov.uk

En als laatste nog ‘n wiki (waarin men kan samenwerken) en ‘n handleiding.

Vraag & aanbod

De belangrijke toegevoegde waarde van data.gov.uk zit ‘m mijns inziens in het bij elkaar brengen van  vraag & aanbod . Aanbod van data is één  maar door dit te koppelen aan talentvolle ontwikkelaars en burgers met bepaalde informatiebehoefte krijg je de toepassingen waar de maatschappij wat aan heeft. Een structurele Hack de overheid in het groot zullen we maar zeggen. De overheid kan dit proces faciliteren en eventuele toepassingen waar veel behoefte aan is verder uitwerken. Ook krijgt de overheid inzicht in welke data-sets van belang zijn. Welke data-sets hebben publiekelijk of commercieel belang, zijn interessant voor efficiënte samenwerking in de keten of data die voor burgers interessant zijn. Het is tenslotte toch ‘n kwestie van kosten/baten afweging van maatschappelijk geld bij het openbaar maken van data-sets? Ik wil dus pleiten voor gezond beleid omtrent het beschikbaar stellen van data sets.

In Nederland gebeurt dit incidenteel door middel van prijsvragen zoals  datzouhandigzijn.nl (goed middel om aandacht hiervoor te krijgen) en worden deze nu ook verzameld. Onlangs is er ook een commerciële variant van start gegaan.

Actiepunten Open Overheid

  1. Leer van de Amerikaanse en Britse aanpak.
  2. Verkrijg inzicht in de maatschappelijke informatiebehoefte. Op deze manier kan men slim omgaan met het openstellen van specifieke data -sets. Hieraan zijn toch kosten verbonden en deze aanpak levert goede onderbouwing kosten/baten afweging. Stimuleer het beschikbaar stellen van de noodzakelijke data binnen de overheid.
  3. Niet beperken tot alleen het aanbieden van data-sets, maar investeer in het achterhalen van de maatschappelijke behoefte. Faciliteer in het bij elkaar brengen van vraag & aanbod.   Binnen data.gov.uk is dit het beste uitgewerkt.
  4. Op basis van de informatiebehoefte kan men bepaalde toepassingen gaan subsidiëren. Welke informatiebehoefte is zo groot en is van maatschappelijk belang dat de overheid bij moet dragen aan ontwikkelingen ervan?
  5. Stimuleer innovatie door op de juiste manier vraag te koppelen aan talent (faciliterende rol overheid).

De resulterende widgets moeten voor de burger net zo gemakkelijk te integreren zijn in eigen netwerken of sites zoals dit nu in Hyves kan met bijv. Youtube-filmpjes of plaatjes.

Hoe kijken jullie tegen beide aanpakken aan? Gaan we voor het Amerikaanse model of meer voor het Britse model? Wat zouden we verder nog kunnen leren? Hoe zouden we vraag & aanbod kunnen faciliteren?

{ 7 reacties }

{ 7 reacties }