Werkprincipes van de ambtenaar 2.0

door Davied van Berlo op 23 juli 2009

in Medewerker 2.0,Onderzoek en visies

Van collega’s bij ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen krijg ik regelmatig de reactie dat ze weliswaar het boek hebben gelezen, maar niet zo goed weten waar ze nu moeten beginnen. “Ik wil wel, maar mijn omgeving is nog niet 2.0.” Als je collega’s hebt die ook al zo werken, dan is het een stuk makkelijker natuurlijk. Maar het is geen voorwaarde. Het moet ergens beginnen en dat kan net zo goed bij jou zijn. Om je op weg te helpen heb ik tien “werkprincipes voor de ambtenaar 2.0” opgesteld. Dus: hoe werkt een ambtenaar 2.0?

Bij het opstellen van deze lijst heb ik natuurlijk geprobeerd om ook volgens die principes te werken. Lees verder over de totstandkoming. Maar deze principes gaan pas echt leven als er ook voorbeelden uit ons dagelijkse werk bij staan. Ken je een goed voorbeeld, van jezelf of uit je omgeving, laat het dan hieronder weten!

1. Wees open en zichtbaar

Open werken is een voorwaarde voor anderen om bij te kunnen dragen. Maak dus zichtbaar waar je mee bezig bent. Bijdragen kunnen immers uit onverwachte hoek komen. Open werken leidt tot vertrouwen en betrokkenheid, het maakt verbindingen mogelijk. Op die manier neem je mensen mee in je proces, zodat ze zich aan kunnen sluiten. Het maakt je ook beter vindbaar op internet, waardoor je je impact kunt verbreden. Het begint bij openheid.

2. Bepaal je eigen grenzen

Grenzen bestaan niet, die kies je. Ga niet uit van organisaties, dossiers of functieomschrijvingen, maar van mensen, thema’s en netwerken. Focus op het onderwerp en zoek daar de juiste mensen bij. Kijk door de structuren heen en gebruik wat je nodig hebt om je doel te bereiken. Vergeet daarbij niet om je eigen grenzen te bepalen: je rol, taak en doel. Wees daar realistisch in. Richt je op waar je meerwaarde en kracht ligt en laat anderen de rest invullen.

3. Zorg dat anderen mee kunnen doen

Doe niets alleen, maar maak mogelijk dat anderen een bijdrage kunnen leveren. In je netwerk zitten kennis, ideeën en energie waar je gebruik van kunt maken. Die bijdrage kan groot of klein zijn en in allerlei vormen komen. Wat voor de ene persoon een kleine bijdrage is kan voor een ander van cruciaal belang zijn. Daar moet je niet alleen voor open staan, dat moet je ondersteunen. Wat voor platform of middelen moet je bieden om anderen te kunnen laten bijdragen? Van dat proces ben jij de facilitator.

4. Het proces is je product

Niets is ooit klaar, maar het bestaat al vanaf het moment dat je begint. En vanaf dat moment begint dus ook je werk: maak het zichtbaar en betrek anderen. Zelfs een eerste idee kan het begin zijn van een groter proces. Daarna kan het groeien en steeds verder verbeterd worden tot een volwaardig product. Maar het kan altijd nog beter. Zorg er dus voor dat je werk verder aangepast en verbeterd kan worden. De wereld eromheen is immers continu in ontwikkeling.

5. Het kan altijd nog duidelijker en nog simpeler

Maak je werk toegankelijk en laagdrempelig, zodat anderen er gebruik van kunnen maken en mee kunnen doen. Neem ze bij de hand en leidt ze met kleine stapjes naar binnen. Hoe minder drempels, hoe meer mensen je kunt betrekken. Kijk door de bril van je doelgroep en maak het voor hen zo makkelijk mogelijk. Duidelijkheid levert ook tijd op: vraag door: maak helder, communiceer precies en relevant en maak duidelijk wat de mogelijkheden en jouw verwachtingen zijn.

6. Al het grote bestaat uit heel veel kleine delen

Denk groot, maar werk klein. Alleen met veel kleine stappen kun je je doel bereiken. Frapper toujours! Maar incrementeel werken maakt je ook flexibel, zodat je je koers kunt aanpassen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen. En door kleine delen zichtbaar te maken worden ze behapbaar voor anderen om op te pakken. Je bereikt niks door alles in te zetten op één grote klap. Elk steentje dat wordt bijgedragen is een deel van het gebouw.

7. Het leven is altijd en overal

Op internet is geen tijd of plaats. Virtueel kun je dus ook altijd en overal zijn. Zorg dat je daar bent waar het gebeurt, waar de mensen zijn. Door de online samenleving van een afstand te bekijken zie je hoe de paadjes lopen, waar de dynamiek zit. Kijk door de chaos heen en zie patronen. Zo kun je aansluiten op de ontwikkelingen. En die gaan steeds sneller. Als je daarin een rol wil blijven vervullen, dan moet je mee in dat tempo. Sneller is beter dus!

8. Neem initiatief

Heb je een idee, ga ermee aan de slag. Wacht niet teveel op anderen om iets te ondernemen, maar betrek ze er wel bij. Door initiatief te nemen bepaal je het speelveld. Anderen kunnen zich dan later bij je voegen. Gebruik je creativiteit, experimenteer en leer ervan. Alleen door het te doen kun je leren. Dat vraagt om ondernemerschap: de wil om iets te bereiken, om de overheid en het werk van de overheid een beetje beter te maken. Dat begint bij jezelf!

9. Ga voor oplossingen en resultaten

Wees positief, zie kansen. Er zijn meer mogelijkheden dan je denkt, maar je moet het wel organiseren. Hou je ogen open voor risico’s en belemmeringen, maar neem oplossingen als uitgangspunt en zoek de weg daarnaartoe. Uiteindelijk gaat het niet om je werk maar om de werking die je hebt, concreet en praktisch. Zorg ervoor dat je stappen maakt en dingen bereikt. Pas dan is het resultaat van je werk bruikbaar en hebben anderen er iets aan.

10. Werk is persoonlijk

Ook de overheid is mensenwerk, laat zien dat er een mens zit achter je functie. Reageer als je wordt aangesproken en wees open, eerlijk en jezelf. Sociale omgangsvormen zijn ook in je functie en op internet van toepassing. Neem je persoonlijkheid dus mee naar je werk, want daarin zit je kracht. Maak gebruik van je capaciteiten, je betrokkenheid, je inzet en je netwerk en wees daar uniek in. Werk vanuit je persoonlijke motivatie, maar vergeet niet af en toe te relativeren!

{ 7 reacties }

{ 1 trackback }

Werkprincipes Ambtenaar 2.0 volgens 2.0 werkwijze « Leuke en interessante bevindingen
2 augustus 2009 om 13:42

{ 6 reacties }

Monique Roosen 23 juli 2009 om 09:46

Goed overzicht dat velen verder zal helpen. Ben met name onder de indruk van de totstandkoming ervan, echt op 2.0-werkwijze. Top!
Dit is een prachtig voorbeeld en product ervan.

Henri Achterkamp 23 juli 2009 om 10:34

Kan me helemaal aansluiten bij reactie van Monique.
Nu ze uitgebreider uitgewerkt zijn, wordt het allemaal nog duidelijker. Komt nog beschikbaar in PDF ter verspreiding op kantoren in Nederland.
Davied, ook hier m’n complimenten.

Davied van Berlo 24 juli 2009 om 07:34

Monique, Henri: Dank!

Voor wie er nog geen genoeg van heeft, bij deze nog 45 punten extra! 😉

http://sociability.org.uk/2009/04/06/45-propositions/

Henri Achterkamp 26 juli 2009 om 22:40

Van de werkprincipes is ook een printable versie beschikbaar.
Klik op de volgende link http://www.scribd.com/doc/17650701/De-10-Werkprincipes-Van-Ambtenaar-20
Handig als je de principes op een prikbord bij jouw organisatie wilt ophangen.

rene kiebert 28 juli 2009 om 14:47

Beste Davied, mooi stukje proza! Prettig om de principes in 10 leerstellingen samengevat te lezen. je lijkt Luther wel.
Overigens zie ik veel verwantschap met het “Nieuwe Werken” zoals door vele anderen gepropagandeerd. De Raad van Anders heeft ook aanbevelingen met een zelfde strekkking gedaan.
groet, je 1000e lid.

Davied 28 juli 2009 om 16:01

Overlap met HNW is natuurlijk heel sterk, dus blij te horen dat het aansluit!

Comments on this entry are closed.